ข่าวประกาศ

โครงการ AY 2019 Fall Semester ประเทศญี่ปุ่น

  • By: Admin

โครงการ AY 2019 Fall Semester ประเทศญี่ปุ่น จาก Kyoto University ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1495 และส่งเอกสารการสมัครได้ที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562