ข่าวประกาศ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens พร้อมการติดตั้ง จำนวน 15 เครื่อง

  • By: Admin