ข่าวประกาศ

งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การทำวิจัยที่เชื่อมพื้นที่สู่สากล: ความพิเศษและความท้าทาย (Research Bridging Local to Global: Talent and Challenge)

  • By: Admin
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์
งานเสวนาวิชาการออนไลน์ (Webinar) หัวข้อ “การทำวิจัยที่เชื่อมพื้นที่สู่สากล: ความพิเศษและความท้าทาย
(Research Bridging Local to Global: Talent and Challenge)
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-15.30 ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom