ข่าวประกาศ

หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ AITC2019

  • By: Admin

หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ AITC2019 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th หมวด SCHOLARSHIPS หัวข้อ Annual International Training Course: AITC 2019 และส่งเอกสารมางานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ก่อนวันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร อย่างน้อย 5 วันทำการ