ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคาร HB5 จำนวน 18 เครื่อง

  • By: Admin