ข่าวประกาศ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับรุงอาคาร HB4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • By: Admin

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับรุงอาคาร HB4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)