ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์ทุน Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) ประจำปี 2562

  • By: Admin

ประชาสัมพันธ์ทุน Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) ประจำปี 2562 ของสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครที่เว็บไซด์ www.fulbrightthai.org/programs/2019-global-ugrad/ หรือเว็บไซด์กองวิเทศสัมพันธ์ http://inter.oop.cmu.ac.th และกรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมอัพโหลดเอกสาร โดยเข้าระบบได้ที่ https://goo.gl/QZB7Ep และโปรดสำเนาเอกสารมายังงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 เพื่อจะได้เสนอชื่อไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 คนต่อไป