ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคาร HB5 จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

  • By: Admin