ข่าวประกาศ

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ แบบมีสัญญาจ้าง 5 ปี (EP) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ EP170043 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์

  • By: Admin