ข่าวประกาศ

แจ้งผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4170033 สังกัดศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์ คณะมนุษยศาสตร์

  • By: Admin