ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Innovation and Entrepreneurship Winter Boot camp

  • By: Admin

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Innovation and Entrepreneurship Winter Boot camp ระหว่าง วันที่ 3-16 ธันวาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cuinnovationhub.com/wintercamp/