ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง อาคาร HB 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

  • By: Admin

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง อาคาร HB 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)