ข่าวประกาศ

โครงการ Chonnam National University International Summer Session 2019 Visiting Scholar

  • By: Admin

โครงการ Chonnam National University International Summer Session 2019 Visiting Scholar หากสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-download.php และส่งเอกสารการสมัครได้ที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561