ข่าวประกาศ

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ป ประจาปี 2561 (คณะมนุษยศาสตร์)

  • By: Admin

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ป ประจาปี 2561 (คณะมนุษยศาสตร์)

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่