ข่าวประกาศ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (ฉบับแก้ไข)

  • By: Admin

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (ฉบับแก้ไข)