ข่าวประกาศ

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

  • By: Admin

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ต้องสอบ ภาค ก) จำนวน 30 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ธันวาคม 2561 โดยจะมีงาน Open House ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ รายละเอียด www.opdc.go.th,www.igpthai.org โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8928 8825 8842, 0 2141 9015-8 สมัครออนไลน์ได้ที https://opdc.thaijobjob.com