ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนใต้ฝ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 18 เครื่อง

  • By: Admin