ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร อาคาร HB7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

  • By: Admin

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร อาคาร HB7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)