ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานจัดซื้อชุดเครื่องตรวจและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองขนาด 64 ช่องสัญญาณ (EEG 64 Channels)

  • By: Admin