ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานจ้างพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูลเพื่อแสดงผลสำหรับรายงานสารสนเทศผู้บริหาร เครื่องมือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศส่วนกลาง และพัฒนาส่วนเพิ่มระบบ E-Humanities

  • By: Admin