ข่าวประกาศ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

  • By: Admin

ด้วยฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุมณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ ชั้น 5 อาคารวิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่