ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding)

  • By: Admin

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding)