ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองขนาด 64 ช่องสัญญาณ (EEG 64 Channels) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • By: Admin