ข่าวกิจกรรมทั้งหมดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปณาลี พรพลวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ นายธนกร กิตติสารวัณโณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และ นางสาวอภิสรา แซ่ลี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมการประกวด โครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2562 (Step forward for sustainable and green university) ในชื่อโครงการ “ทิ้งขยะ แต่ไม่ทิ้งภาระ “ โดยมี คณะทำงานพิจารณาโครงงานนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมประกวด โครงงานนิสิตนักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยความยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 เป็นปรึกษา ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท

[post:2019-05-07 10:03:13]

อ่านเพิ่มเติม »


ข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :