โครงการ สานสัมพันธ์ สานพลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม

  • By: Admin
images description

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ สานสัมพันธ์ สานพลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกันปลูกต้นไม้ประมาณ 600 ต้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่