การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ชิงถ้วยรางวัลเจียงซู

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ชิงถ้วยรางวัลเจียงซู ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การดูแลและการฝึกฝนจากอาจารย์ Zhang Peipei โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นางสาวณัฐนรี บรรลือเผ่าพงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

2. นางสาววรรชนา แซ่จู ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

3. นางสาวสุชัญญา ตันจรัสจิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1