ภาพบรรยากาศกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

  • By: Admin
images description

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566"

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย
ชั้น 8 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์
------------------------
อัลบั้มเพิ่มเติม (373 ภาพ) : https://cmu.to/cxEnM