ศกิจกรรม Special Talk จาก Disney Cruise Line ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อม การสะสมประสบการณ์ เพื่อเตรียมตัวสมัครเข้าร่วมทำงานกับ Disney Cruise Line ในอนาคต

  • By: Admin
images description
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Special Talk จาก Disney Cruise Line
ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อม การสะสมประสบการณ์ เพื่อเตรียมตัวสมัครเข้าร่วมทำงานกับ Disney Cruise Line ในอนาคต
เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง HB7801 ชั้น 8 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์