กิจกรรม สานฝัน ปันใจ Workshop ภายใต้โครงการ การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 (Humanities 21st Skills for Future) EP.2

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม "สานฝัน ปันใจ Workshop" ภายใต้โครงการ การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 (Humanities ’21st Skills for Future) EP.2 ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง HB7802 คณะมนุษยศาสตร์

ซึ่งได้รับเกียรติจาก กลุ่มแม่อุษณีย์ คำแสง ผู้นำชุมชนตำบล. อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ รวมถึงพ่อครูแม่ครู ต.ป่าตาล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เป็นวิทยากรภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติในหัวข้อ การนำสมุนไพรใกล้ตัวมาทำยาดมเครื่องหอม และลูกประคบจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

วมถึงกิจกรรมจัดทำลายเสื้อ และกระเป๋าผ้า ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะอาชีพด้วยการสร้างสรรค์ลวดลายจากการออกแบบด้วยดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปริวิทย์ ไวทยาชีวะ อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเพิ่มทักษะอาชีพด้วยการสร้างสรรค์ลวดลายจากการออกแบบด้วยดิจิทัล

------------------------
อัลบั้มเพิ่มเติม (266 ภาพ) : https://cmu.to/6N0MI