ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฏฐณิชา  หทัยพัฒน์โภคิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 โครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์ ปี 4” เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอีเดน ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์