รำเทิดพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี 9 ธันวาคม 2562

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร ตัวแทนกรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแสดงรำเทิดพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ 86 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ กู่ที่บรรจุพระอัฐิ สุสานราชตระกูล ณ เชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง

 บทร้องเทิดพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ประพันธ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร

 

ยอกรประนมอภิวาท                             ข้าบาทเหล่าขยมก้มเกศา

น้อมรำลึกองค์พระราชชายา                 ผู้สถิตชั้นฟ้านภาลัย

 

ล้านนาผาสุกทุกวันนี้                            ด้วยทรงทุ่มทวีหามีไหน

ศิลปวัฒนธรรมดำรงไว้                          ประจักษ์แจ้งในฤทัยทั้งแผ่นดิน

 

ทรงผสานนาฏกรรมอันล้ำค่า                วรรณศิลป์วัฒนามิรู้สิ้น

ดุริยดนตรีเรืองระบิล                             ทั่วถิ่นแซ่ซ้องพระปรีชา