ภาพบรรยากาศกิจกรรม H4C Season2 Young Click (Show and Share) ในหัวข้อ พัฒนาชุมชน สังคม อย่างสร้างสรรค์ ประจำปี 2023

  • By: Admin
images description

ภาพบรรยากาศกิจกรรม H4C Season2 Young Click (Show and Share) ในหัวข้อ "พัฒนาชุมชน สังคม อย่างสร้างสรรค์" ประจำปี 2023

ขอขอบคุณ คุณภาวัต เป็งวันผูก ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 ที่ได้ให้ความรู้ และ แชร์ประสบการณ์ตรงในการทำงานเพื่อชุมชนและสังคม เพื่อเป็นแนวทางและแงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป

ขอขอบคุณ น้อง ๆ จากโรงเรียนมัธยมทั้ง 6 ทีม และ พี่ ๆ คณะมนุษยศาสตร์อีก 4 ทีม ที่ได้มุ่งมั่นและทุ่มเทพัฒนาโครงการพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในแง่ของการยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่น ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน และ การประยุกต์องค์ความรู้ เพื่อสร้างคุณค่าคืนให้แก่สังคมของเรา
.
อัลบั้มเพิ่มเติม (317 ภาพ) : https://cmu.to/8bbFz