พิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนงานที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566

  • By: Admin
images description

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนงานที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่