คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) BYD Thailand

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ อาจารย์อนัญญา รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับ บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย)

ในโอกาสแนะนำบริษัท และ ประชาสัมพันธ์ โครงการรับสมัครนักศึกษาจบใหม่เพื่อมาร่วมงานกับทางบริษัทในอนาคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์