คณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Hyung Wook Kim, Vice Dean และคณะผู้แทนจาก Faculty of Animal Science & Integrated Biotechnology from the Gyeongsang National University Korean

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์นำโดย อาจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสากล คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาเกาหลี Korean Division, Chiang Mai University และสถาบันเกาหลีเซจง พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Hyung Wook Kim, Vice Dean และคณะผู้แทนจาก Faculty of Animal Science & Integrated Biotechnology from the Gyeongsang National University Korean

เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ การจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และโอกาสในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน

เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องรับรอง มล.ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ห้องประชุม HB7211 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์