กิจกรรมการประกวดการประกอบอาหาร "เมนูสุขภาพสำรับล้านนา"

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในกิจกรรมการประกวดการประกอบอาหาร "เมนูสุขภาพสำรับล้านนา" ในงานโครงการหลวง 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์​ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562