การแข่งขันทำอาหาร “ Cheong Doi Super Chef Flowers”

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันทำอาหาร “ Cheong Doi Super Chef Flowers” เทศกาลเชิงดอยดอกไม้บาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วิศวะกุล และ คุณครูพจมาลย์ วงศ์ศิลป์  เป็นผู้ควบคุมทีม ณ เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563