ต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

  • By: Admin
images description

 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายอุก-ฮอน ลี  (H.E. Mr.Wook-heon Lee)  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือทางด้านวิชาการ การจัดการศึกษา ทุนรัฐบาลเกาหลี (ทุนการศึกษาและทุนวิจัย) และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่