คณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ เทศบาลนครเชียงราย และ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ เทศบาลนครเชียงราย และ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เพื่อยกระดับความร่วมมือทางวิชาการ แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ระหว่างสถาบัน ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่