รำฉุยฉายเบญกายแปลง

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร ตัวแทนฝ่ายทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล พร้อมทั้งได้จัดการแสดงชุด "รำฉุยฉายเบญกายแปลง" ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561