การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 17

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประภัสสร ดวงประภา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจําปี 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ Zhang Peipei อาจารย์ Yang Jie และคณาจารย์จากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยดูแลในระหว่างการฝึกซ้อม และนำนักศึกษาเข้าแข่งขัน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพฯ