ภาพบรรยากาศกิจกรรม The 32nd Southeast Asian Linguistics Society Conference (SEALS2023)

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ และ Chair of the organizing committee กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติเข้าสู่งาน The 32nd Southeast Asian Linguistics Society Conference (SEALS2023) ซึ่งได้รับเกียรติจาก Paul Sidwell, President of the Southeast Asian Linguistics Society (SEALS) เป็นประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 8:45 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงตุ้ยชุมสาย ชั้น 8 อาคาร ​HB7 คณะมนุษยศาสตร์

---------------------

อัลบั้มเพิ่มเติม(243 ภาพ) : https://cmu.to/gSTE5