ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ล้ำเลิศคุณค่า สีหราชวันทา บูชาครู

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2566 พร้อมทั้งให้เกียรติเจิมหนังสือใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และ ให้โอวาทแก่นักศึกษา