คณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr. Yosei IDE รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น และคณะ รวมถึงคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ นำโดยศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา Japanese Studies Center, CMU - ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr. Yosei IDE รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น และคณะ รวมถึงคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ รวมจำนวน 8 ท่าน ซึ่งเดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา รวมถึงพบปะพูดคุยร่วมกับผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น jpncmu และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 14.35 - 15.35 น. ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ชั้น 1 อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์