คณะมนุษยศาสตร์ ขอต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมทำความรู้จักคณะมนุษยศาสตร์ในภาพรวม และรับฟังการบรรยายเจาะลึกรายละเอียดหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยว

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ ขอต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมทำความรู้จักคณะมนุษยศาสตร์ในภาพรวม และรับฟังการบรรยายเจาะลึกรายละเอียดหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยว

เมื่อวันพุธ ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น.
โดยมี อาจารย์ ดร.ทักษิณา บุญบุตร ร่วมกับตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาเอกการท่องเที่ยวเป็นผู้บรรยายและดำเนินกิจกรรม