คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ตัวแทนอาจารย์จากภาควิชาภาษาไทยร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การทำคู่เทียบหลักสูตร สหกิจศึกษา งานวิจัย เป็นต้น รวมไปถึงการหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต

เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุม HB 7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์