นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนได้รับรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ไปทัศนศึกษายังสาธารณรัฐประชาชนจีน

  • By: Admin
images description

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติเจียงซู มหาวิทยาลัยนานกิง จัดโครงการ "กล่าวแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน ชิงถ้วยรางวัลเจียงซู" เมื่อปี พ.ศ.2560 โดยมี นางสาวนิภาพร เหมยต่อม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง และนางสาวประภัสสร ดวงประภา ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง สำหรับผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ได้รับทุนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เมืองนานกิง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู และมหานครเซี่ยงไฮ้ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6-13 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยทุนนี้ช่วยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้และมีความชื่นชอบภาษาจีน ได้รับโอกาสเพื่อสร้างประสบการณ์ในการฝึกภาษา ได้ทดลองใช้ชีวิตและทำกิจกรรมร่วมกับเจ้าของภาษาโดยตรง