กิจกรรม ค้นฟ้า หาดาว MC of Humanities ภายใต้โครงการ การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 (Humanities 21st Skills for Future) EP.1

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม "ค้นฟ้า หาดาว MC of Humanities" ภายใต้โครงการ การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 (Humanities’ 21st Skills for Future) EP.1

ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อภิโชต เกตุแก้ว เจ้าของเพจ จริตครูตุ้ย ผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ Sharp Sharp Studio เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง HB5100 คณะมนุษยศาสตร์

อัลบั้มเพิ่มเติม (375 ภาพ) : https://cmu.to/p08fH