ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Jeju National University (JNU)

  • By: Admin
images description

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก และอาจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ผ่องผิว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสากล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Jeju National University (JNU) เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่