กิจกรรมบรรรยายพิเศษในหัวข้อ EMPOWER YOUR FUTURE ภายใต้โครงการ Career Talk 2023

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ขอขอบคุณ บริษัท Oil and Gas ระดับโลกอย่าง ExxonMobil ที่ได้เข้ามาจัดกิจกรรมบรรรยายภายใต้โปรเจกต์ Career Talk 2023 "EMPOWER YOUR FUTURE" ให้กับน้อง ๆ นักศึกษาที่มีทักษะความรู้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 13:30-15:30 น. ณ ห้อง HB6240 ชั้น 2 อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์